Met alle geweld sex?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een rechtszaak in Engeland waarin vrijwillige deelnemers aan sado masochisme veroordeeld werden voor mishandeling. De zaak is aangebracht bij het EHRM wegens schending van art. 8 EVRM. De redacteuren wijzen er op dat bovengenoemde praktijken niet zo snel zullen voorkomen door een uitspraak van de minister van justitie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Leijten, M. Thöenes

Verschijning: april 1994

Archiefcode: AA19940198

berechting mishandeling sex veroordeling vervolging

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel