Toont alle 7 resultaten

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In een bijdrage bij de de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een in december 1960 geannoteerde uitspraak weergegeven waarbij er een in studentenkringen enigszins gangbare vrijheidsberoving aan de orde was. In de uitspraak komt aan de orde in hoeverre er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en belediging.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
maart 1991
AA19910199

Beantwoording rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag voor eerstejaars komt aan de orde onder welke delictsomschrijvingen de in de casus geschetste gedragingen vallen. Ook wordt er antwoord gegegeven op de verweren die de verschillende verdachten kunnen voeren tegen hun verdenking.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1996
AA19960721

Besnijdenis in komkommertijd

W.J. Veraart

Is religieuze jongensbesnijdenis toegestaan of strafbaar? Wouter Veraart schrijft erover in zijn septembercolumn.

Opinie | Column
september 2012
AA20120621

Drillrap en strafrecht: mogelijkheden en grenzen

S.R. Bakker, N. Bosma, B. Groothoff

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht heeft kennisgemaakt met drillrap. Het beoordelen van gedragingen die plaatsvinden in de drillrapscene is niet altijd even eenvoudig. Zo rijst onder andere de vraag van welk strafbaar feit sprake kan zijn, alsmede hoe strafrechtelijk optreden zich verhoudt tot het recht op artistieke expressie van drillrappers en erkende strafdoelen. In deze bijdrage wordt verkend wat de strafrechtelijke mogelijkheden en grenzen zijn bij de aanpak en sanctionering van gedragingen die zijn verricht in het kader van drillrap en de drillrapcultuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220441

Handboeien en isoleercellen: Over de gebrekkige implementatie van mensenrechten in de vreemdelingenbewaring

G.N. Cornelisse

Post thumbnail Er wordt wel gezegd dat de wijze waarop een maatschappij gedetineerde personen behandelt laat zien in hoeverre die maatschappij zich heeft verbonden aan de universaliteit van mensenrechten. Gesloten instellingen zoals gevangenissen en detentiecentra illustreren namelijk bij uitstek de dilemma’s bij het vinden van een balans tussen veiligheid en het waarborgen van de rechten van de mens. Maar misschien nog wel meer dan de behandeling van gedetineerden maakt de wijze waarop een maatschappij omgaat met immigranten duidelijk in hoeverre de retoriek van universele rechten ook in praktische zin gestalte krijgt. In deze korte bijdrage zal ik ingaan op de bijzondere problemen die spelen bij de implementatie van mensenrechten in de vreemdelingenbewaring.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2011
AA20110339

Met alle geweld sex?

M.A. Leijten, M. Thöenes

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een rechtszaak in Engeland waarin vrijwillige deelnemers aan sado masochisme veroordeeld werden voor mishandeling. De zaak is aangebracht bij het EHRM wegens schending van art. 8 EVRM. De redacteuren wijzen er op dat bovengenoemde praktijken niet zo snel zullen voorkomen door een uitspraak van de minister van justitie.

Opinie | Redactioneel
april 1994
AA19940198

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel wordt een oproep gedaan om een brief te sturen naar de Servische regering als reactie op de dood van een Albanese advocaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1992
AA19920100

Toont alle 7 resultaten