Mensenrechtenactivisten in Centraal-Amerika en Mexico in het defensief

Groeiende zorg om straffeloosheid in Midden-Amerika


In 1990 werd in Guatemala de antropologe Myrna Mack vermoord. Het onderzoek werd gekenmerkt door bedreigingen aan het adres van bijna iedereen die bij de zaak betrokken was; sommigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Strafrechter Maria Eugenia Villasefior schreef een kritisch boek over de rechtsgang inzake de moord op Mack. Zij heeft als gevolg hiervan verscheidene doodsbedreigingen ontvangen en zag zich eenmaal zelfs gedwongen het land kortstondig te verlaten. Uiteindelijk is zij naar de provincie overgeplaatst waar zij slechts civiele zaken behandelt. De bedreigingen gaan overigens gewoon door.