Amnesty International

Toont alle 10 resultaten

Amnesty International: Schrijfoproep Soedan

Amnesty International

Schrijfoproep van Amnesty International aan de Soedanese regering om opheldering te verkrijgen en vragen over meerdere (vermeende) mensenrechten schendingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1995
AA19950592

De beroepsgroep juristen van Amnesty International

M. van Heeringen

In dit artikel wordt ingegaan op de in Nederland aanwezige beroepsgroep Juristen bij Amnesty International. Bij Amnesty International zijn naast de beroepsgroep Juristen ook nog beroepsgroepen van bijvoorbeeld medici en journalisten verenigd. Het gevolg is een grote bundeling van kennis voor acties. In dit artikel wordt nader ingegaan op de werkzaamheden van de beroepsgroep Juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1990
AA19900291

Internationale rechtshulp onder het ontwerp-statuut voor een permanent internationaal strafhof

Amnesty International, L. van Troost

In juni 1998 opent in Rome de diplomatieke conferentie ter oprichting van een internationaal strafhof. In een tijdsbestek van enkele weken zal de conferentie het statuut van dit nieuwe permanente hof moeten vaststellen. Een relatief korte periode van onderhandelingen op basis van een ontwerp-statuut van de International Law Commission uit 1994 is hieraan voorafgegaan. In die onderhandelingen waren de heikele en in het oog springende onderwerpen de materiële rechtsmacht, de onfhankelijkheid van de aanklager en de rol van de veiligheidsraad als initiator van of blokkade bij onderzoek en vervolging. Maar voor het effectieve functioneren van het toekomstige hof is het regime van internationale rechtshulp dat in het statuut vorm krijgt minstens zo belangrijk.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980030

Juridisch Actienetwerk

Amnesty International

In dit artikel willen wij u confronteren met een zaak waar de mensenrechtenactivisten van Amnesty International zich voor inzetten.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 1999
AA19990737

Mensenrechten in de praktijk: het werk van Amnesty voor vluchtelingen

H. Tiemersma

In dit artikel wordt besproken wat de werkzaamheden bij de Afdeling vluchtelingen van Amnesty International zijn. Daarbij komt de Nederlandse asielprocedure aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2005
AA20050515

Mensenrechtenactivisten in Centraal-Amerika en Mexico in het defensief

Groeiende zorg om straffeloosheid in Midden-Amerika

Amnesty International

In 1990 werd in Guatemala de antropologe Myrna Mack vermoord. Het onderzoek werd gekenmerkt door bedreigingen aan het adres van bijna iedereen die bij de zaak betrokken was; sommigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Strafrechter Maria Eugenia Villasefior schreef een kritisch boek over de rechtsgang inzake de moord op Mack. Zij heeft als gevolg hiervan verscheidene doodsbedreigingen ontvangen en zag zich eenmaal zelfs gedwongen het land kortstondig te verlaten. Uiteindelijk is zij naar de provincie overgeplaatst waar zij slechts civiele zaken behandelt. De bedreigingen gaan overigens gewoon door.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970420

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Artikel waarin wordt opgeroepen door Amnesty International om brieven te sturen naar Kenia waar eind jaren '80 vele tegenstanders van de regering werden opgepakt en vastgehouden. Het betrof veelal juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1989
AA19890193

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel wordt een schrijfoproep gedaan door Amnesty International vanwege advocaten die vermoord zijn in Guatamala. In het artikel wordt daarbij de achtergrond uiteengezet.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1990
AA19900450

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfoproep door Amnesty International voor bedreigde advocaten in het zuiden van Sri-Lanka. Amnesty International komt op voor de rechten van gevangenen waar ook ter wereld.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1990
AA19900954

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1989
AA19890990

Toont alle 10 resultaten