Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Advocaten en andere bedreigde diersoorten

R.R. ter Kuile

In veel landen worden advocaten bij uitoefening van hun beroep op allerlei manieren door de overheid belaagd, vaak omdat zij optreden als advocaat van politieke tegenstanders van de machthebbers. Dit artikel gaat in op geldende internationale regels met betrekking tot de onafhankelijkheid van de advocaten alsmede enkele voorbeelden uit de praktijk en de rol van de Nederlandse Stichting Advocaten voor Advocaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1998
AA19980282

De aanpak van SLAPPs in het procesrecht: effectieve regeling of symboolwetgeving?

T. Hartlief

Post thumbnail In het actuele, soms giftige klimaat worden journalisten en activisten niet alleen geconfronteerd met geweld, bedreigingen of stalking maar ook met juridisch geweld: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). De Europese Commissie kiest voor anti-SLAPP-wetgeving die inzet op vroegtijdige niet-ontvankelijkverklaring en een pittige kostenveroordeling voor eiser. Gaat dit goedbedoelde voorstel SLAPPs effectief aanpakken of is sprake van symboolwetgeving? In deze bijdrage zet de combinatie van beperkte meerwaarde voor de doelwitten van kwaadwillende klagers én mogelijke nadelige consequenties voor serieuze eisers de toon.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230018

De veiligheid van strafrechtadvocaten

A.A. Franken

Op 18 september 2019 werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum vermoord. Stijn Franken schrijft over de – niet altijd even genuanceerde – reacties op deze vreselijke gebeurtenis en de impact ervan op de (straf)rechtspleging.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2020
AA20200420

Drillrap en strafrecht: mogelijkheden en grenzen

S.R. Bakker, N. Bosma, B. Groothoff

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht heeft kennisgemaakt met drillrap. Het beoordelen van gedragingen die plaatsvinden in de drillrapscene is niet altijd even eenvoudig. Zo rijst onder andere de vraag van welk strafbaar feit sprake kan zijn, alsmede hoe strafrechtelijk optreden zich verhoudt tot het recht op artistieke expressie van drillrappers en erkende strafdoelen. In deze bijdrage wordt verkend wat de strafrechtelijke mogelijkheden en grenzen zijn bij de aanpak en sanctionering van gedragingen die zijn verricht in het kader van drillrap en de drillrapcultuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220441

Finale kwijting in het geding (Van Meurs-Ciba-Geigy)

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 27 maart 1992, nr. 14504, ECLI:NL:HR:1992:ZC0555, NJ 1992, 377 (Van Meurs/Ciba-Geigy) In dit arrest en de bijbehorende noot van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre er nog een vordering kan worden ingesteld nadat er door de twee conflicterende partijen dading is overeengekomen en finale kwijting. De eisende partij stelt dat de overeenkomst van dading vernietigbaar is wegens een aantal wilsgebreken (bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden). Het beroep op dwang wordt aanvaard door de Hoge Raad en verwijst de zaak terug. De Hoge Raad schetst onder welke (feitelijke) omstandigheden dwang kan worden aangenomen wat de overeenkomst vernietigbaar maakt. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1992
AA19920605

Het Daschner Dilemma

Dreigen met foltering om levens te redden

S. Garvelink

Post thumbnail Op 30 juni 2008 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak in de geruchtmakende zaak Gäfgen tegen Duitsland. Het ging daar onder meer om de vraag of levensbedreigende situaties aanleiding kunnen zijn om het taboe op foltering in de rechtsstaat te doorbreken. Dit artikel geeft een overzicht van de feitenen procedures en gaat in op de rechtsfilosofische achtergronden.

Verdieping | Studentartikel
januari 2009
AA20090022

september 1992

Katern 44: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, J.M. Smits

juni 1999

Katern 71: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter, L. Reurich

Mensenrechtenactivisten in Centraal-Amerika en Mexico in het defensief

Groeiende zorg om straffeloosheid in Midden-Amerika

Amnesty International

In 1990 werd in Guatemala de antropologe Myrna Mack vermoord. Het onderzoek werd gekenmerkt door bedreigingen aan het adres van bijna iedereen die bij de zaak betrokken was; sommigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Strafrechter Maria Eugenia Villasefior schreef een kritisch boek over de rechtsgang inzake de moord op Mack. Zij heeft als gevolg hiervan verscheidene doodsbedreigingen ontvangen en zag zich eenmaal zelfs gedwongen het land kortstondig te verlaten. Uiteindelijk is zij naar de provincie overgeplaatst waar zij slechts civiele zaken behandelt. De bedreigingen gaan overigens gewoon door.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970420

Recht als kunst?

D. Venema

In deze bijdrage in de serie 'Recht & Cultuur' wordt door Venema ingegaan op de rechtszaak tegen Jonas Staal waarbij deze ervan werd beschuldigd tot bedreiging aan te zetten. De kunstenaar Jonas Staal gebruikt vervolgens de rechtszaak die op de aanklacht volgt als deel van zijn kunstwerk. Venema gaat in op de vraag in hoeverre een rechtszaak kunst kan zijn en kijkt ook naar de legitimering van het recht en het recht als zienswijze van de werkelijkheid.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
september 2008
AA20080596

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Artikel waarin Amnesty International oproept tot een schrijfactie ten behoeve van mensenrechtenadvocaten in Columbia. Opgeroepen wordt om brieven te schrijven aan de militaire autoriteiten. Verschillende advocaten die de mensenrechten verdedigen hebben Columbia al moeten ontvluchten.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1992
AA19920782

Socials niet langer als een online kroeg: het nú tijd voor online kamers bij de rechtspraak

L.A.G.M. van der Geld

Socials zijn niet alleen een gezellige kroeg en een etalage, maar ook een plaats van bedreiging, ophitsing, oplichting en deepfakes, die soms leiden tot echte rechtszaken. Lucienne van der Geld pleit in deze column voor speciale onlinekamers bij de rechtspraak.

Opinie | Column
maart 2022
AA20220185

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond