Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit


Op 20 augustus 1997 zonden minister Wijers en minister Sorgdrager voor de derde maal een voortgangsnotitie aan de Tweede Kamer over de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW). Daarin wordt verslag gedaan van de projecten die in de derde tranche, in het vergaderjaar 1996-1997, zijn uitgevoerd, van de nieuwe projecten die voor het laatste kabinetsjaar zijn gekozen en van de voortgang van de implementatie van de besluiten die over eerdere projecten zijn genomen. Het kabinet spreekt daarbij tevredenheid uit over de bereikte resultaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.P. van den Bosch

Verschijning: november 1997

Archiefcode: AA19970802

concurrentie deregulering marktwerking overheidsonderneming privatisering staatssteun

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving