Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier


Bespreking van een proefschrift waarin onderzoek is gedaan naar de levering van zaken door middel van een waardepapier. De auteur gebruikt daarbij de algemene vermogensrechtelijke regels om tot een helder inzicht te komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. van der Lely

Verschijning: april 1997

Archiefcode: AA19970246

beslag ceel levering overdracht verpanding waardepapier

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage