Toont alle 5 resultaten

Anders dan bij leningen geen fiscale herkwalificatie van kapitaal

J.N. Bouwman

Post thumbnail De verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting leidt regelmatig tot discussies over het fiscale karakter van een vermogensverstrekking. In de arresten van 7 februari 2014 was aan de orde of de Hoge Raad op dit punt zou besluiten tot een nieuwe rechtsontwikkeling, namelijk het aanmerken van aandelenkapitaal als vreemd vermogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2014
AA20140815

Discriminerende werking Noorse dividendbelasting

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels Associatie (HvJ EVA), 23 november 2004, E-1/404, ECLI:NL:XX:2004:AV0752 (Fokus Bank AS) In dit arrest van het Hof van Justitie van de Europese Vrijhandels associatie wordt de regeling rondom de verrekening van de Noorse dividendbelasting in strijd geacht met de vrijheid van kapitaalverkeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2005
AA20050380

Dividendtoerisme: de beneficial owner in verdragssituaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 6 april 1994, nr. 28 638, ECLI:NL:HR:1994:ZC5639, BNB 1994/217. Ook bekend als marketmaker-arrest. Belastingrecht zaak met een internationale kant waarbij het gaat om de koop van dividend bewijzen en daarmee samenhangende fiscale problematiek. De Hoge Raad oordeelt als volgt: 'Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koper van dividendbewijzen met betrekking tot reeds gedeclareerde doch nog niet betaalbaar gestelde dividenden Koninklijke Olie heeft ingevolge het verdrag met het Verenigd Koninkrijk recht op teruggaaf van 10% dividendbelasting'. In de noot wordt verder ingegaan op de dividendbelasting en de verrekening bij internationale verhoudingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1994
AA19940841

Lening of kapitaal?

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 januari 1988, nr. 23.919, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, BNB1988/217 (Unilever-arrest) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende annotatie waarbij het volgende aan de orde komt: Voor de vraag of een geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap als een geldlening dan wel als kapitaalverstrekking heeft te gelden, is in beginsel de civielrechtelijke vormgeving beslissend. Hierop bestaan drie uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden in de annotatie verder besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1988
AA19880571

Rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij antwoord moet worden gegeven op de fiscale gevolgen van de in de casus geschetste transacties.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1991
AA19910690

Toont alle 5 resultaten