Toont alle 3 resultaten

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap; excessief wetgevingsgeweld

J. van Strien

Post thumbnail Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) uitgebreid met een bepaling die excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen moet gaan. Deze wetgeving kunnen we gerust kwalificeren als excessief wetgevingsgeweld. Zo rammelt de motivering voor de invoering, grijpt de maatregel volop in in legitieme bestaande situaties, laat het wetgevingsproces te wensen over en is de vormgeving en uitwerking verre van optimaal. Wellicht is zelfs sprake van strijdigheid met artikel 1 EP/EVRM.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2023
AA20230738

Lening of kapitaal?

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 januari 1988, nr. 23.919, ECLI:NL:HR:1988:ZC3744, BNB1988/217 (Unilever-arrest) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende annotatie waarbij het volgende aan de orde komt: Voor de vraag of een geldverstrekking door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap als een geldlening dan wel als kapitaalverstrekking heeft te gelden, is in beginsel de civielrechtelijke vormgeving beslissend. Hierop bestaan drie uitzonderingen. Deze uitzonderingen worden in de annotatie verder besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1988
AA19880571

Winstneming op huurkooptransacties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 18 december 1991, nr. 26.674, ECLI:NL:HR:1991:ZC4827, BNB 1992/181 Arrest van de Hoge Raad op het gebied van het begrip goed koopmansgebruik bij huurkooptransacties. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: Uitstel van winstneming op huurkooptransacties kan niet langer als in overeenstemming met goed koopmansgebruik worden beschouwd, nu aan deze transacties in de huidige tijd niet meer zodanig bijzondere risico's zijn verbonden, dat daardoor een afwijking wordt gerechtvaardigd van het stelsel van winstneming zoals dat gebruikelijk is bij andere wijzen van kredietverlening. Deze wijziging in de jurisprudentie kan niet zonder meer worden doorgevoerd. Uitstel van winstneming is toegestaan voor alle huurkooptransacties die tot 1 januari 1993 worden aangegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920511

Toont alle 3 resultaten