Leerboek Financieel recht – tweede druk

Hardcover


Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

Het uitgangspunt van dit leerboek is dat de lezer de financiële praktijk nog niet echt kent. Daarom wordt aan de hand van voorbeelden steeds duidelijk gemaakt wat voor entiteiten of activiteiten worden gereguleerd en waarom ze worden gereguleerd. Steeds wordt enkel de hoofdlijn geschetst, met de nodige concrete verwijzingen naar regelgeving en rechtspraak en enkele verwijzingen naar literatuur, zodat lezers die dat willen verder kunnen graven.

In dit leerboek is gekozen voor een ruime definitie van financieel recht:

De publiekrechtelijke én privaatrechtelijke regulering van de financiële sector en de daarin actieve spelers, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen.

Het Ars Aequi Leerboek Financieel Recht is als volgt ingedeeld. Na een inleidend hoofdstuk en een bespreking van het belangrijke thema duurzaamheid in de financiële sector, worden de belangrijkste spelers op de financiële markten in afzonderlijke hoofdstukken aan de lezer voorgesteld: banken, betaaldienstverleners, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, financiëledienstverleners, pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Daarna worden de financiële markten zelf besproken. De belangrijkste aspecten passeren in afzonderlijke hoofdstukken de revue: het aanbieden van effecten en de daarmee veelal gepaard gaande prospectusplicht, het openbaar bod, marktmisbruik en crowdfunding. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de nieuwe Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) worden eveneens in aparte hoofdstukken besproken.

Tot slot worden enkele privaatrechtelijke aspecten behandeld: de Wet giraal effectenverkeer (Wge) en effectenbewaring, de civiele zorgplicht van financiële instellingen, prospectusaansprakelijkheid en collectieve acties in de financiële sector.

 

De diverse hoofdstukken zijn geschreven door de volgende gerenommeerde auteurs uit de wetenschap en de praktijk:
T.M.C Arons, B. Bierens, D. Busch, O.O. Cherednychenko, D.R. Doorenbos, J.P. Franx, F.M.A. ’t Hart, L.B.G. Hillen, A.J.A.D. van den Hurk, R.E. Labeur, C.W.M. Lieverse, M.L. Louisse-Read, R.H. Maatman, M. van Oosten, J.N. Schutte-Veenstra, V.P.G. de Serière,B. Snijder-Kuipers, J.W.P.M. van der Velden, J.A. Voerman.

Bekijk inhoudsopgave


 119,50