Toont alle 3 resultaten

Een verplicht openbaar bod op aandelen

F.C. van Spengler

Het is nogal wat om iemand te verplichten een openbaar bod op alle aandelen van een vennootschap uit te brengen. Toch stelt de Europese Commissie voor om deze verplichting op te leggen aan (rechts)personen die wel een flink deel maar niet alle aandelen van een vennootschap in hun bezit krijgen. Een bepaling daartoe is opgenomen in een ontwerp EG-richtlijn inzake het openbaar bod op aandelen. Op welke rechtsgrond steunt de bepaling en hoe is die door de Commissie uitgewerkt? Dat zijn de belangrijkste vragen die in dit artikel aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
januari 1992
AA19920020

Leerboek Financieel recht – tweede druk

Hardcover

D. Busch, C.W.M. Lieverse, J.W.P.M. van der Velden

Post thumbnail De publiekrechtelijke én privaatrechtelijke regulering van de financiële sector en de daarin actieve spelers, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

9789493199866 - 05-01-2024

Versatel: werkt Code Tabaksblat nog na gestanddoening openbaar bod?

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 december 2005, nr. 1446/2005 OK en 27 september 2005, nr. 1847/2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8151 (Centaurus Capital Limited e.a./Versatel Telecom International NV e.a.) Overnamegeschil waarbij gedwongen uitkoop niet mogelijk was en de vraag aan de orde kwam of alle regels in het kader van het effectenverkeer wel waren nageleefd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2006
AA20060198

Toont alle 3 resultaten