Wwft

Toont alle 6 resultaten

Anti-witwasregels, Freikörperkultur en de grenzen van de bancaire contractsvrijheid

D. Busch

Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 (ING Bank N.V./Yin Yang c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2022
AA20220139

De notaris en witwassen

B. Snijder-Kuipers

Post thumbnail De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230055

Follow the money 2.0

De herziening van de Wet financiering politieke partijen

L.S.A. Trapman

Post thumbnail

De in 2013 ingevoerde Wet financiering politieke partijen verplicht partijen onder andere om transparantie te betrachten over ontvangen donaties. Nu staat een wetswijziging op stapel, die de regels op verschillende punten aanscherpt. Het wetsvoorstel laat daarbij echter helaas een aantal kansen liggen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2022
AA20220021

Leerboek Financieel recht – tweede druk

Hardcover

D. Busch, C.W.M. Lieverse, J.W.P.M. van der Velden

Post thumbnail De publiekrechtelijke én privaatrechtelijke regulering van de financiële sector en de daarin actieve spelers, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

9789493199866 - 05-01-2024

Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

Contant geld en de rechtsstatelijke rol van de advocaat

G.J.W. Pulles

Post thumbnail Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2023
AA20230100

Tussen kunst en criminaliteit: de Nederlandse anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving zoals toegepast op de kunsthandel

A.M. de Jong

Post thumbnail De illegale kunsthandel zou de meest lucratieve illegale handel zijn na de handel in wapens en drugs. Of dit waar is, is onbekend. Ondertussen is de Nederlandse kunsthandelaar – mede op basis van Europese wetgeving – wel al deelgenoot gemaakt in onder andere de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Helaas verdient de manier waarop dit is gebeurd bepaald geen schoonheidsprijs.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230590

Toont alle 6 resultaten