Kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken


Artikel waarin wordt ingegaan op de nieuwe ‘Wet deskundige in strafzaken’. Door de opname van een aparte titel in het Wetboek van Strafvordering wordt de positie van de deskundige verduidelijkt. In het artikel wordt ingegaan op deskundigenregister, de kwaliteitseisen, College voor de gerechtelijk deskundige en de verantwoordelijkheid van de registers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.M. Abels

Verschijning: september 2009

Archiefcode: AA20090585

bewijs deskundige deskundigenregister onafhankelijkheid registratie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving