Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond

‘Begrijpt de rechter wat ik bedoel?’

Over het gebruik van 'logisch correcte' conclusies in het forensisch identificatieonderzoek

A.P.A. Broeders

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100494

Bewijswaardering in het bestuursproces: goochelen met zekerheid?

R.J.N. Schlössels

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100476

Bewijswaarderingsoordelen in het civiele (proces)recht

H.W. Wiersma

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100466

Bewijzen door de strafrechter

T. Kooijmans

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100456

De ‘omkeringsregel’ en de redelijkheid en billijkheid

G.R. Rutgers

Hoge Raad 29 november 2002, nr. C00/298HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, RvdW 2002, 190 (The Transport Ferry Service (Nederland) B.V., P&O European Ferries (Felixtowe) Ltd/N.V. Nederlandse Spoorwegen, Wim Vos Internationale Transporten B.V., S.T.A.R. Trasporti Internazionale S.p.A. en Ecodeco S.p.A.). Ook wel bekend als Lekkende tankcontainer. Verduidelijking 'omkeringsregel' bij causaal verband; voorwaarden waaronder de bewijslast met betrekking tot het bestaan van conditio sine qua non-verband tussen de onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade wordt omgekeerd; toepassing van de redelijkheid en billijkheid als uitzondering op de hoofdregel van artikel 150 (= art. 177 oud) Rv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030307

De bewijswaarde van een onaannemelijke of onwaar gebleken verklaring van de verdachte of van diens zwijgen

J.S. Nan

Hoge Raad 22 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864: Dat een verdachte over bepaalde (belastende) omstandigheden een onaannemelijke, onware of zelfs kennelijk leugenachtige verklaring aflegt of daarover zwijgt, kan onder omstandigheden tegen hem gebruikt worden in de bewijsvoering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2023
AA20230884

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De Innovatiewet Strafvordering: het eerste spoor van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

R.J. Verbeek

Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer de Innovatiewet Strafvordering aangenomen. Daarmee is de eerste wet uit het recent gepresenteerde sporenoverzicht in het kader van het nieuwe Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen (Stb. 2022, 276). De wet is 1 oktober 2022 in werking getreden (Stb. 2022, 362). In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op de stand van zaken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de Innovatiewet Strafvordering en de vijf onderdelen die deel uitmaken van deze nieuwe wet. Tot slot wordt een blik op de nabije toekomst geworpen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2022
AA20220802

De kwetsbare verdachte

R. Horselenberg

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100509

De meer feitelijke kant van bewijs: een eye-opener?

D.F.H. Stein

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100450

De rol van de arts in het letselschadeproces

W.A. van der Kaaij-Veneklaas Slots

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100522

De strafjury en haar taak

P.J. van Koppen

Post thumbnail In dit artikel bespreek ik juryrechtspraak, vooral die in België en in de Verenigde Staten. Juryrechtspraak is een stuk ingewikkelder dan men vaak denkt en juryrechtspraak heeft voor menigeen onvermoede neveneffecten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230119

Resultaat 1–12 van de 48 resultaten wordt getoond