Resultaat 1–12 van de 45 resultaten wordt getoond

‘Begrijpt de rechter wat ik bedoel?’

Over het gebruik van 'logisch correcte' conclusies in het forensisch identificatieonderzoek

A.P.A. Broeders

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100494

Bewijswaardering in het bestuursproces: goochelen met zekerheid?

R.J.N. Schlössels

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100476

Bewijswaarderingsoordelen in het civiele (proces)recht

H.W. Wiersma

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100466

Bewijzen door de strafrechter

T. Kooijmans

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100456

De ‘omkeringsregel’ en de redelijkheid en billijkheid

G.R. Rutgers

Hoge Raad 29 november 2002, nr. C00/298HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, RvdW 2002, 190 (The Transport Ferry Service (Nederland) B.V., P&O European Ferries (Felixtowe) Ltd/N.V. Nederlandse Spoorwegen, Wim Vos Internationale Transporten B.V., S.T.A.R. Trasporti Internazionale S.p.A. en Ecodeco S.p.A.). Ook wel bekend als Lekkende tankcontainer. Verduidelijking 'omkeringsregel' bij causaal verband; voorwaarden waaronder de bewijslast met betrekking tot het bestaan van conditio sine qua non-verband tussen de onrechtmatige gedraging of tekortkoming en het ontstaan van de schade wordt omgekeerd; toepassing van de redelijkheid en billijkheid als uitzondering op de hoofdregel van artikel 150 (= art. 177 oud) Rv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030307

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De Innovatiewet Strafvordering: het eerste spoor van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

R.J. Verbeek

Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer de Innovatiewet Strafvordering aangenomen. Daarmee is de eerste wet uit het recent gepresenteerde sporenoverzicht in het kader van het nieuwe Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen (Stb. 2022, 276). De wet is 1 oktober 2022 in werking getreden (Stb. 2022, 362). In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op de stand van zaken van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de Innovatiewet Strafvordering en de vijf onderdelen die deel uitmaken van deze nieuwe wet. Tot slot wordt een blik op de nabije toekomst geworpen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2022
AA20220802

De kwetsbare verdachte

R. Horselenberg

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100509

De meer feitelijke kant van bewijs: een eye-opener?

D.F.H. Stein

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100450

De rol van de arts in het letselschadeproces

W.A. van der Kaaij-Veneklaas Slots

Bijzonder nummer | Bewijs
juli 2010
AA20100522

Deepfake en bewijsrisico in de civiele procedure

W.D.H. Asser

Post thumbnail Deepfake betreft meestal een bestaand filmpje dat is bewerkt met een algoritme, waardoor een persoon in het filmpje door een andere persoon wordt vervangen of iets anders doet of zegt dan in het oorspronkelijke filmpje. Deze amuse gaat over deepfake in bewijsmiddelen in een civiele procedure gericht op beïnvloeding van het oordeel van de rechter.

Opinie | Amuse
oktober 2021
AA20210886

Een slagvaardiger aanpak van groepsgeweld

B.M. Elias

Om te voorkomen dat diegenen die betrokken zijn bij georganiseerde misdaad en openlijke geweldpleging zich aan de confrontatie met ons strafrecht onttrekken, overweegt de minister van Justitie de reikwijdte van de artikelen 140 en 141 Sr belangrijk te verruimen. Het kenbaar billijken en aanvaarden van gewelddaden zou als zodanig grond voor aansprakelijkheid moeten opleveren, waarmee de grenzen van de individuele aansprakelijkheid naar de collectieve aansprakelijkheid worden verlegd.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
februari 1994
AA19940081

Resultaat 1–12 van de 45 resultaten wordt getoond