Kuijpers


Hoge Raad 15 september 1995, nr. 15721, ECLI:NL:HR:1995:ZC1803, RvdW 1995, 173, NJ 1995, 139 m.nt. Maeijer (BV Stratenmakersbedrijf WJ. Kuijpers/W.J. Kuijpers)

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de bevoegdheidsverdeling en de mogelijke nietigheid van besluiten indien een orgaan niet bevoegd was om een besluit te nemen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960449

Hoge Raad 15-09-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1803) zaaknummer: 15721

bezoldiging contractsvrijheid inwendige verdeling nietigheid omzetting tegenstrijdig belang vof

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie