Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring en het Internationaal Gerechtshof: een onzeker precedent


Deze zomer bracht het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties, zijn langverwachte advies uit over de vraag of Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring in overeenstemming is met internationaal recht. Het advies, waarin het Internationaal Gerechtshof concludeerde dat Kosovo’s onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met internationaal recht, is met gemengde gevoelens ontvangen.Rechtsgeleerden hebben over het algemeen een kritische houding aangenomen ten opzichte van de uitspraak, voornamelijk vanwege de beperkte benadering die het Internationaal Gerechtshof heeft gekozen. In dit artikel beoogt Simone van den Driest inzicht te geven in het advies van het Internationaal Gerechtshof, in enkele vraagstukken die hiermee onbeantwoord of zelfs onaangeroerd bleven en in de gevolgen die het advies kan hebben voor separatistische bewegingen wereldwijd.