Koninklijke Nijverdal ten Cate NV-Mr. Wilderink q.q.


Hoge Raad 18 februari 1994, nr. 15263, ECLI:NL:HR:1994:ZC1270, NJ 1994, 462, nt. WMK (Koninklijke Nijverdal ten Cate NV/Mr. Wilderink q.q.)

In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat het recht centraal zoals dat nog gold voor de invoering van het NBW in 1992. De rechtsvraag is of een tot zekerheid overgedragen goed accessoir is met de vordering waar deze zekerheid voor biedt. De Hoge Raad overweegt in lijn met eerdere rechtspraak dat dat niet het geval is. Kortmann verduidelijkt in zijn noot de zekerheidsoverdracht en typeert deze als een eigendomsoverdracht onder ontbindende voorwaarde van algehele voldoening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: november 1994

Archiefcode: AA19940745

Hoge Raad 18-02-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1270) zaaknummer: 15263

asseccoiriteit cessie oud BW vordering zekerheidsrecht

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie