Toont alle 3 resultaten

Koninklijke Nijverdal ten Cate NV-Mr. Wilderink q.q.

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 18 februari 1994, nr. 15263, ECLI:NL:HR:1994:ZC1270, NJ 1994, 462, nt. WMK (Koninklijke Nijverdal ten Cate NV/Mr. Wilderink q.q.) In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat het recht centraal zoals dat nog gold voor de invoering van het NBW in 1992. De rechtsvraag is of een tot zekerheid overgedragen goed accessoir is met de vordering waar deze zekerheid voor biedt. De Hoge Raad overweegt in lijn met eerdere rechtspraak dat dat niet het geval is. Kortmann verduidelijkt in zijn noot de zekerheidsoverdracht en typeert deze als een eigendomsoverdracht onder ontbindende voorwaarde van algehele voldoening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1994
AA19940745

Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek

R.J.Q. Klomp, C. Mak

Post thumbnail Transponeringstabel van Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek. Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen.

9789492766281 - 23-04-2018

Transponeringstabel Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk wetboek (Digitaal boek)

R.J.Q. Klomp, C. Mak

Post thumbnail Transponeringstabel van Burgerlijk wetboek naar Oud Burgerlijk Wetboek. Deze transponeringstabel bevat ook de nummering van de ontwerpartikelen zodat men eenvoudig de parlementaire geschiedenis van een artikel kan raadplegen.

9789492766281 - 23-04-2018

Toont alle 3 resultaten