Klachtplicht bij koop


Hoge Raad 25 maart 2011, LJN: BP8991, RvdW 2011, 419, ECLI:NL:HR:2011:BP8991 (Ploum/Smeets II).

Vervolg Hoge Raad 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733. Koop. Non-conformiteit. Onderzoeks- en klachtplicht. Art. 7:17, 23 BW. Procesrecht; grenzen rechtsstrijd na cassatie en verwijzing. Onderzoeks- en klachtplicht koper afhankelijk van aard gekochte zaak en overige omstandigheden. Vereiste mate voortvarendheid onderzoeksplicht hangt voorts af van ingewikkeldheid onderzoek en eventuele medewerking derden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: november 2011

Archiefcode: AA20110810

Hoge Raad 25-03-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP8991) zaaknummer: 09/02340

7:17 BW 7:23 BW klachtplicht non-conformiteit onderzoeksplicht

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie