Katern 108: Consumentenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AAK20086072

consumentenacquis consumentenkoop handelspraktijk internethandel kartelvorming non-conformiteit productaansprakelijkheid timeshare verbruiksvergoeding woekerpolis

Burgerlijk recht Consumentenrecht