consumentenkoop

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Ad Edictum Aedilium Curulium

De Romeinsrechtelijke grondslag van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

K.J. Krzeminski

Bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 werd de bijzondere regeling voor verborgen gebreken afgeschaft. Een aantal schrijvers was van mening dat daarmee de banden met het Romeinse recht definitief waren verbroken. Sinds de implementatie van EG Richtlijn Consumentenkoop is deze stelling niet langer verdedigbaar.

Overig | Rode draad | Digesten
september 2005
AA20050692

Artikel 7:2 BW: Koper en verkoper op de weegschaal

B.E.M. Hertoghs, D.F.H. Stein

In deze redactionele bijdrage wordt ingegaan op art. 7:2 BW waarin is bepaald dat de koopovereenkomst m.b.t. een woonhuis door een consument als koper schriftelijk dient te worden aangegaan. Dit artikel brengt, samen met de bedenktermijn van de koper van drie dagen, een behoorlijke onevenwichtig criterium met zich mee. Hier gaan redacteuren op in. Zij pleiten voor een notarieel koopcontract waarbij de notaris de belangen van zowel de consumentkoper als de (consument)verkoper kan beschermen.

Opinie | Redactioneel
juni 2009
AA20090361

Beantwoording rechtsvraag (298) Verbintenissenrecht. Productaansprakelijkheid en consumentenkoop: samenloop en kanalisatie

P.A.J. van den Berg, A.L.M. Keirse

Aan de hand van een verbintenisrechtelijk casus zijn enkele vragen voorgelegd aan de lezers en deze worden nu beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2002
AA20020198

Herziening van de regeling van de consumentenkoop

Nieuwe wetgeving

N. Frenk

In dit artikel wordt ingegaan op de, op basis van een Europese richtlijn, totstandgekomen nieuwe regeling van de consumentenkoop opgenomen in verschillende artikelen van titel 1 van Boek 7 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2003
AA20030953

maart 2007

Katern 102: Consumentenrecht

E.H. Hondius

september 2008

Katern 108: Consumentenrecht

E.H. Hondius

maart 1989

Katern 30: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

december 1993

Katern 49: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1996

Katern 61: Consumentenrecht

E.H. Hondius

maart 2000

Katern 74: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 2001

Katern 81: Consumentenrecht

E.H. Hondius

maart 2003

Katern 86: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond