kartelvorming

Toont alle 5 resultaten

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente 'Philip MorrisI Rothmans'-arrest van het Europese Hof over de toepassing van artikel 85 EEG op concentraties.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880523

Bedrijfsbezoeken door de NMa

E. van Dijk

Post thumbnail De NMa ziet erop toe dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Ze doen dit door kartelvorming te bestrijden en misbruik van economische machtsposities aan te pakken. Voordat een sanctie wordt opgelegd moet de NMa met bewijs komen. Hiervoor wordt veel informatie verzameld en geanalyseerd, gevolgd door een gedegen rapport. Op basis van dat rapport wordt dan een sanctiebesluit genomen. In deze bijdrage wordt besproken hoe de NMa informatie verzamelt en welke bevoegdheden zij daarbij heeft.

mei 2010
AA20100347

september 2008

Katern 108: Consumentenrecht

E.H. Hondius

september 1993

Katern 48: Media- en telecommunicatierecht

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Leven in de leemte van de wet: zzp’ers zonder prijsafspraken

L.M. van den Bosch, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel vragen de auteurs zich af wat de positie is van zzp’ers die prijsafspraken willen maken, nu het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is ingetrokken. Het kartelverbod in de Mededingingswet verhindert het maken van prijsafspraken en de Leidraad tariefafspraken zzp’ers biedt lang niet altijd soelaas. Een grote groep zzp’ers leeft nu het wetsvoorstel terzijde is geschoven (nog steeds) in de leemte van de wet.

Opinie | Redactioneel
november 2020
AA20200989

Toont alle 5 resultaten