Katern 102: Consumentenrecht


In deze bijdrage aan het katern wordt voor wat het consumentenrecht ingegaan op: consumentenautoriteit; DES; Dexia; wie er als consument kan worden aangemerkt; consumentenkoop; geschillencommissie; stilzwijgende verlenging van abonnementen; Europese handelspraktijken; class action


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen