Katern 102: Consumentenrecht


In deze bijdrage aan het katern wordt voor wat het consumentenrecht ingegaan op: consumentenautoriteit; DES; Dexia; wie er als consument kan worden aangemerkt; consumentenkoop; geschillencommissie; stilzwijgende verlenging van abonnementen; Europese handelspraktijken; class action