Dexia

Toont alle 4 resultaten

De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Massaclaims en andere massavorderingen komen regelmatig voor. Een van de instrumenten om deze op efficiënte wijze af te wikkelen, is de WCAM: volgens sommigen een succesvol exportproduct. De WCAM is recent aangepast. In deze bijdrage worden de wijzigingen die deze recente wetswijziging meebrengt wat de afwikkeling van massavorderingen betreft op hoofdlijnen besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130627

Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding

W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 08/03771, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, LJN: BH2815 (De Treek/Dexia). Ook wel bekend als Effectenlease Dexia.  Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 07/11290, ECLI:NL:HR:2009:BH2811, LJN: BH2811 (Levob/Bolle). Ook wel bekend als Effectenlease Levob. Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 08/00909, ECLI:NL:HR:2009:BH2822, LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon) Effectenlease; proefproces; Aansprakelijkheid Bank; schending zorgplicht; restschuldrisico; bijzondere zorgplicht; artikel 6:98 BW, stelplicht- en bewijslastverdeling; artikel 6:228 lid 1 onder b BW; misleidende reclame; artikel 6:194 BW; artikel 3:44 lid 1 en 4 BW; Wet op het consumentenkrediet; effectenlease-overeenkomst. Collectieve afwikkeling massaschade; artikel 7:907 BW; artikel 3:12 BW; opt-out-mogelijkheid; artikel 7:908 lid 2; Koersextra; Hefboomeffect; Sprintplan; Korting Kado; De Treek; Dexia; Levob; Bolle; Stichting Gedupeerde Spaarconstructie; Aegon

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2010
AA20100188

Huurkoop of Duurkoop? Kan de aandelenleasovereenkomst worden gekwalificeerd als huurkoop?

F. Jaspers, K.J. Krzeminski

Dit artikel behandeld de bij vele wel bekende aandelenleaseovereenkomst die eind jaren negentig door vele banken werden aangeboden. Bekeken wordt of dit gezien kan worden als huurkoop.

Verdieping | Studentartikel
juni 2004
AA20040390

maart 2007

Katern 102: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Toont alle 4 resultaten