DES

Toont alle 5 resultaten

De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Massaclaims en andere massavorderingen komen regelmatig voor. Een van de instrumenten om deze op efficiënte wijze af te wikkelen, is de WCAM: volgens sommigen een succesvol exportproduct. De WCAM is recent aangepast. In deze bijdrage worden de wijzigingen die deze recente wetswijziging meebrengt wat de afwikkeling van massavorderingen betreft op hoofdlijnen besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130627

Des-dochters

J. Hijma

Hoge Raad 9 oktober 1992, nr. 14667, ECLI:NL:HR:1992:ZC0706, RvdW 1992, 219. Ook bekend als DES-dochters. Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van farmaceutische bedrijven voor een schadelijk geneesmiddel. De Hoge Raad overweegt allereerst dat het nieuwe recht van toepassing is op zaken die zich in de jaren '50 en 60 afspeelden. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op art. 6:99 BW en oordeelt daarbij dat niet ieder mogelijke aansprakelijke partij dient te worden aangesproken. Daar het niet duidelijk is welk van de farmaceutische bedrijven precies voor de schade aansprakelijk is, legt de Hoge Raad een maatstaf aan waarbij de marktaandelen van de farmaceuten in verdisconteerd zijn. In de noot wordt met name in gegaan op art. 6:99 BW en de regels die de Hoge Raad in deze casus schetst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930123

Eenzame hoogte: het DES-arrest

J.H. Nieuwenhuis

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100417

maart 2007

Katern 102: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Wijziging van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

W.J. Brants

Op 1 juli 2013 is een aantal belangrijke wijzigingen van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst die voorziet in de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding – een massaschade – en die is gesloten tussen een organisatie die de belangen van de gedupeerden behartigt en de aansprakelijke partij of partijen, door de rechter verbindend te laten verklaren voor de gehele groep van gedupeerden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2013
AA20130955

Toont alle 5 resultaten