JURIX ’90; Aims for research and development


Moeten rechters vervangen worden door computers? Ondanks de felle polemiek die rechtsinformatici hierover het laatste jaar in verschillende dagbladen voerden, kwam deze dringende vraag niet aan de orde tijdens het op 19 december 1990 gehouden JURIX congres (Jurix is de naam van de vereniging voor rechtsinformatici). In dit verslag wordt niet alleen besproken hetgeen op het symposium wel aan de orde kwam, maar wordt tevens een poging gedaan licht te werpen op meer fundamentele vragen als de voornoemde.