Toont alle 5 resultaten

AI, kunst & auteursrecht: geen voor de hand liggende combinatie

M.R. de Zwaan

Post thumbnail Kunstmatige intelligentie (AI) wordt veelvuldig in verband gebracht met een bedreiging van de kunst, zowel door het gebruik van kunstwerken als trainingsdata, als door de geautomatiseerde output met werken die met kunstwerken zouden concurreren. Maar zijn deze zorgen terecht? In dit artikel over AI, kunst en auteursrecht worden de begrippen kunst en werk besproken in relatie tot AI en tot het auteursrecht. De moeizame kwalificatie en hanteerbaarheid van het kunstbegrip in het auteursrecht en in het bijzonder de bezwaarlijke kwalificatie van niet aan een menselijke maker te relateren AI-voortbrengselen als kunstwerk en als auteursrechtelijk beschermd werk komen naar voren. Naast de aandacht voor de beschermenswaardigheid van AI-creaties wordt ook de mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de invoer van trainingsdata en door het genereren van AI-kunst besproken.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230568

De Europese regulering van dark (commercial) patterns

Tussen technologiespecifieke bepalingen en een expliciete herkenning van autonomie

R.M. Gellert

Post thumbnail Deze bijdrage geeft een overzicht van dark patterns (het ontwerpen van digitale interfaces om het besluitvormingsvermogen van gebruikers negatief te beïnvloeden) en van twee doorlopende strategieën voor het reguleren daarvan. De eerste strategie bestaat uit het aannemen van technologiespecifieke bepalingen, terwijl de tweede strategie de tegenovergestelde benadering volgt door de wettelijke erkenning van wat tot nu toe bestond als een soort ‘metaprincipe’: het autonomiebeginsel. In die zin roepen dark patterns niet slechts vraagstukken omtrent het reguleren van technologie op. Ze kunnen mogelijk ook leiden tot een herwaardering van fundamentele (juridische) vragen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2023
AA20230729

Een robotrechter voor echte mensen?

L.A.G.M. van der Geld

Een seksrobot, prima. Maar een heuse robotrechter? Dat ziet Lucienne van der Geld toch niet zo zitten, zo lees je in deze column.

Opinie | Column
februari 2021
AA20210142

JURIX ’90; Aims for research and development

M. de Cock Buning

Moeten rechters vervangen worden door computers? Ondanks de felle polemiek die rechtsinformatici hierover het laatste jaar in verschillende dagbladen voerden, kwam deze dringende vraag niet aan de orde tijdens het op 19 december 1990 gehouden JURIX congres (Jurix is de naam van de vereniging voor rechtsinformatici). In dit verslag wordt niet alleen besproken hetgeen op het symposium wel aan de orde kwam, maar wordt tevens een poging gedaan licht te werpen op meer fundamentele vragen als de voornoemde.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910549

Wat kan kunstmatige intelligentie betekenen voor het werk van de rechter

M.J.M.A. van der Put

Mijn proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis van en discussie over kunstmatige intelligentie (KI) bij het spreken van recht. Het belang van de inzet van KI wordt mede onderstreept door de groeiende werkdruk en het tekort aan rechters. KI kan onder meer snel grote hoeveelheden informatie doorzoeken en verwerken, patronen herkennen en beschrijven. KI biedt alleen al hiermee verschillende mogelijkheden voor inzet in de rechtspraak. In dit artikel wordt een korte beschrijving van het onderzoek gegeven en een aantal conclusies over de inzet van kunstmatige intelligentie bij rechterlijke oordeelsvorming besproken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2023
AA20230304

Toont alle 5 resultaten