Juridische afko’s


In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid. De auteur geeft dan ook een voorzet om het gebruik van afkortingen voor met name internationale regelingen te uniformeren en geeft een aantal voorbeelden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.N. Prinsen

Verschijning: februari 1991

Archiefcode: AA19910143

afkortingen juridisch taalgebruik uniformering Verdragen verwarring

Opinie Opiniërend artikel