Toont alle 9 resultaten

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad `Van oude dingen´ wordt een artikel uit oktober 1958 weergegeven waarvan de auteur onbekend is. Het artikel ziet op de oorzaken of gronden van misdaad en draagt dus een scherp criminologisch en rechtspsychologisch karakter.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
februari 1991
AA19910117

Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk

'Impulse' versus 'Be impulsive'

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2015, nr. C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150897

Intel- Intelmark en L’Oreal- Bellure

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 november 2009, zaak nr. C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd.) en Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 juni 2008, zaak nr. C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (L'Oréal SA and Others v Bellure NV and Others) Annotatie bij twee uitspraken waarbij de uitleg van meerdere artikelen uit EG-Merkenrichtlijn centraal staat. Tot deze dubbelannotatie werd besloten vanwege het verband dat tussen deze recente arresten bestaat. In beide gevallen gaat het om de bescherming van bekende merken tegen handelingen waardoor niet, zoals in de klassieke gevallen van merkinbreuk, gevaar voor verwarring ontstaat, maar die bestaan uit het ofwel ongerechtvaardigd voordeel trekken uit ofwel afbreuk doen aan de bekendheid of het onderscheidend vermogen van het bekende merk. In deze arresten heeft het Europese Hof een aantal voor de bescherming van het bekende merk belangrijke regels gegeven.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090570

Juridische afko’s

M.N. Prinsen

In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid. De auteur geeft dan ook een voorzet om het gebruik van afkortingen voor met name internationale regelingen te uniformeren en geeft een aantal voorbeelden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910143

september 2000

Katern 76: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.S.C. Bakker

Recht is rond (VIII)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

‘Weg met de professoren!’ ‘Iedereen professor!’ Het zijn verwarrende tijden, maar Prof & Prof loodsen ons erdoorheen in deze column.

Perspectief | Column
april 2023
AA20230303

Strange bedfellows

S. Klos

Binnen het merkenrecht is de term verwarring weer een van de kernbegrippen. Wanneer twee onderscheidende tekens zo veel op elkaar lijken dat mensen ze door elkaar halen kan er sprake zijn van verwarring. Puma/Sabel HvJ EG 11 november 1997 zaak C-251-95 Hyster/Karry Krane Hoge Raad 26 juni 1653

Opinie | Amuse
maart 2007
AA20070187

Verwarring en verwatering bij sieraden

D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 mei 2017, nr. 16/01404, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170535

Wagamama-Raja mama’s

Beschermingsomvang van merken na de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

J.J. Brinkhof

High Court of Justice, Chancery Division, Londen (mr. Justice Hugh Laddie), ECLI:NL:XX:1995:AO0188, [1995] FSR 713; BIE 1996, p. 234 (Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants PLC) De vraag is of met het intreden van het Europees merkenrecht de voorheen geldende regel van de Benelux Merkenwet (BWM) dat voor overeenstemming geen verwarring, doch slechts associatie vereist is, blijft bestaan. Om hier meer duidelijkheid over te geven wordt een uitspraak van een Engelse rechter besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970239

Toont alle 9 resultaten