Juicy stories: niet langer alleen de vruchten plukken


Juicekanalen schieten als paddenstoelen uit de grond. De juice (achterklap) verspreidt zich op hoog tempo via sociale media en heeft vaak negatieve gevolgen voor de reputatie van het slachtoffer. Slachtoffers die hun recht proberen te halen komen met vrijwel lege handen te staan, terwijl juicekanalen zelfs lijken te profiteren. De auteurs vragen zich in dit redactioneel af of deze thans scheve verhouding niet wat meer kan worden rechtgetrokken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Heidary, D. Pistora

Verschijning: februari 2023

Archiefcode: AA20230083

achterklap ECLI:NL:RBAMS:2022:2347 journalistiek juicekanalen Life of Yvonne roddel Roddelpraat sociale media

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht

Opinie Redactioneel