Toont alle 10 resultaten

Doxing; ik weet waar je huis woont

J.S. Nan, B.W. Schermer

Post thumbnail Kennelijk wordt de persoonlijke vrijheid op dit moment nog niet genoeg strafrechtelijk beschermd, want een nieuwe loot aan de stam van het Wetboek van Strafrecht wordt naar alle waarschijnlijkheid artikel 285d. In deze nieuwe bepaling zal het fenomeen doxing strafbaar worden gesteld. Aangenomen dat dit nieuwe strafbare feit er – hoe dan ook – zal komen, is het zaak tot een goed afgebakende en heldere strafbaarstelling te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2022
AA20220774

Drillrap en strafrecht: mogelijkheden en grenzen

S.R. Bakker, N. Bosma, B. Groothoff

Post thumbnail Het Nederlandse strafrecht heeft kennisgemaakt met drillrap. Het beoordelen van gedragingen die plaatsvinden in de drillrapscene is niet altijd even eenvoudig. Zo rijst onder andere de vraag van welk strafbaar feit sprake kan zijn, alsmede hoe strafrechtelijk optreden zich verhoudt tot het recht op artistieke expressie van drillrappers en erkende strafdoelen. In deze bijdrage wordt verkend wat de strafrechtelijke mogelijkheden en grenzen zijn bij de aanpak en sanctionering van gedragingen die zijn verricht in het kader van drillrap en de drillrapcultuur.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2022
AA20220441

Epistemische bedreigingen van de rechtsstaat

A.R. Mackor

Post thumbnail Het maatschappelijke vertrouwen in kennis, meer in het bijzonder in wetenschap, lijkt onder druk te staan. Het verlies van vertrouwen in de wetenschap kan ook het vertrouwen in de overheid ondermijnen. Bovendien vormt het een bedreiging van de democratische rechtsstaat. Waarom? Anne Ruth Mackor beargumenteert in dit artikel dat de democratische rechtsstaat en de moderne wetenschap hun grondslag vinden in de idealen van de verlichting en dat deze idealen de laatste jaren ondermijnd worden op de sociale media.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2023
AA20230194

Het recht ligt op straat…

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Als je als student het nieuws nauwlettend volgt en jezelf kritische vragen stelt over opvallende dingen die je in de krant of op sociale media leest of op tv ziet, kun je overal interessante onderwerpen vinden voor een artikel, annotatie, thesis enzovoort. In deze amuse geeft Rob van Gestel een voorbeeld van hoe het recht eigenlijk gewoon op straat ligt.

Opinie | Amuse
december 2023
AA20230918

Implementatiewet consumentenkoop goederen en levering digitale inhoud

L.A.R. Siemerink

Leonie Siemerink bespreekt in deze bijdrage de achtergrond en het toepassingsgebied van de Wet consumentenkoop goederen en levering digitale inhoud, de wijzigingen die de implementatiewet meebrengt, en de regeling van overgangsrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2022
AA20220698

Juicy stories: niet langer alleen de vruchten plukken

K. Heidary, D. Pistora

Juicekanalen schieten als paddenstoelen uit de grond. De juice (achterklap) verspreidt zich op hoog tempo via sociale media en heeft vaak negatieve gevolgen voor de reputatie van het slachtoffer. Slachtoffers die hun recht proberen te halen komen met vrijwel lege handen te staan, terwijl juicekanalen zelfs lijken te profiteren. De auteurs vragen zich in dit redactioneel af of deze thans scheve verhouding niet wat meer kan worden rechtgetrokken.

Opinie | Redactioneel
februari 2023
AA20230083

Socials niet langer als een online kroeg: het nú tijd voor online kamers bij de rechtspraak

L.A.G.M. van der Geld

Socials zijn niet alleen een gezellige kroeg en een etalage, maar ook een plaats van bedreiging, ophitsing, oplichting en deepfakes, die soms leiden tot echte rechtszaken. Lucienne van der Geld pleit in deze column voor speciale onlinekamers bij de rechtspraak.

Opinie | Column
maart 2022
AA20220185

Trial by media: banger voor de pers dan voor de strafrechter

P.C. Schouten

Post thumbnail In het Google-tijdperk is reputatieschade voor de justitiabele, maar óók voor de rechtspraak, het grootste gevaar van trial by media. De politiek zit stil en het OM lust er wel pap van. In een repressief politiek klimaat zal het zinnige en redelijke in mediagevoelige zaken van de rechterlijke macht moeten komen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2013
AA20130641

Waarom nepnieuws niet alleen juridisch en technologisch bestreden kan worden: pleidooi voor een educatieve aanpak

E.F. Loos

Post thumbnail Nepnieuws raakt ons allemaal. Toegang tot betrouwbare digitale informatie kan worden gezien als een zogenaamd primary good en is voor alle burgers van levensbelang. Door de snelle opkomst van sociale media wordt nepnieuws in toenemende mate een groot maatschappelijk probleem. Dit artikel toont aan waarom het niet voldoende is om nepnieuws met juridische en technologische middelen te bestrijden, en pleit voor een educatieve aanpak.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2024
AA20240044

Toont alle 10 resultaten