Is er nog toekomst voor de Afdeling bestuursrechtspraak?


In dit redactionele artikel wordt stilgestaan bij de onafhankelijkheid van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en de twijfels daarbij door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vanwege de wetgevingswerkzaamheden van de Raad van State.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Paulussen, A.C.L. Zwalve

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010603

fair trial machtenscheiding onafhankelijkheid onpartijdigheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Opinie Redactioneel