Is een inkoper van medische hulpmiddelen een onderneming in de zin van het EG-mededingingsrecht?


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 4 maart 2003, zaak T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50 (FENIN t. Commissie van de Europese Gemeenschappen)

In deze noot bij dit arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg wordt ingegaan op het feit of een inkoper van medische hulpmiddelen onder het EG-mededingingsrecht valt en welke regels op haar van toepassing zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juni 2003

Archiefcode: AA20030464

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 04-03-2002 (ECLI:EU:T:2003:50) zaaknummer: T-319/99

mededinging misbruik machtspositie openbare gezondheidsdienst te late betaling

Burgerlijk recht ConsumentenrechtInternationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie