Internationale misdrijven, nationale deelnemingsfiguren en het opzet van de medeplichtige


Hoge Raad 30 juni 2009, nr. 07/10742, ECLI:NL:HR:2009:BG4822, LJN: BG4822

Annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad waarbij medeplichtigheid en voorwaardelijk opzet in een internationale casus aan de orde zijn. Het gaat om medeplichtigheid aan volkerenmoord door het leveren van grondstoffen voor chemische wapens. In de noot wordt dieper ingegaan op het leerstuk daderschap, met in het bijzonder medeplichtigheid en het opzetvereiste daarbij alsmede verschillende internationaalrechtelijke misdrijven zoals genocide en volkerenmoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. van Sliedregt

Verschijning: november 2009

Archiefcode: AA20090744

Hoge Raad 30-06-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BG4822) zaaknummer: 07/10742

daderschap internationale misdrijven Irak medeplichtigheid oorlogsmisdrijven opzet

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie