Toont alle 4 resultaten

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’

Rechtsdwaling in het internationale strafrecht

A. van Verseveld

Post thumbnail Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2012
AA20120151

De onverjaarbaarheid van internationale misdrijven

R.A. Kok

Dit proefschrift behandelt het al dan niet onverjaarbaar zijn van de ernstigste internationale misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 2007
AA20070615

Internationale misdrijven, nationale deelnemingsfiguren en het opzet van de medeplichtige

E. van Sliedregt

Hoge Raad 30 juni 2009, nr. 07/10742, ECLI:NL:HR:2009:BG4822, LJN: BG4822 Annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad waarbij medeplichtigheid en voorwaardelijk opzet in een internationale casus aan de orde zijn. Het gaat om medeplichtigheid aan volkerenmoord door het leveren van grondstoffen voor chemische wapens. In de noot wordt dieper ingegaan op het leerstuk daderschap, met in het bijzonder medeplichtigheid en het opzetvereiste daarbij alsmede verschillende internationaalrechtelijke misdrijven zoals genocide en volkerenmoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2009
AA20090744

Justice has to be seen to be done

Een (internationaal) straftribunaal voor Sri Lanka?

M. Fedorova

Post thumbnail

Sri Lanka staat onder internationale druk om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aansprakelijkheid voor de vele burgerdoden die met name in de laatste maanden van de langdurige burgeroorlog tussen de regering en de Tamil Tijgers zijn gevallen. In deze bijdrage wordt besproken in hoeverre de modellen van de huidige straftribunalen voor de berechting van internationale misdrijven een mogelijk antwoord kunnen bieden op de vraag omtrent de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor oorlogsmisdrijven begaan tijdens het conflict in Sri Lanka.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2014
AA20140340

Toont alle 4 resultaten