Toont alle 10 resultaten

Internationale misdrijven, nationale deelnemingsfiguren en het opzet van de medeplichtige

E. van Sliedregt

Hoge Raad 30 juni 2009, nr. 07/10742, ECLI:NL:HR:2009:BG4822, LJN: BG4822 Annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad waarbij medeplichtigheid en voorwaardelijk opzet in een internationale casus aan de orde zijn. Het gaat om medeplichtigheid aan volkerenmoord door het leveren van grondstoffen voor chemische wapens. In de noot wordt dieper ingegaan op het leerstuk daderschap, met in het bijzonder medeplichtigheid en het opzetvereiste daarbij alsmede verschillende internationaalrechtelijke misdrijven zoals genocide en volkerenmoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2009
AA20090744

Juni 1998

Katern 67: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 8

Irak; categoriaal beschermingsbeleid; ambtsbericht en beleid andere EU landen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 16

Bagdad, 15(c) en categoriaal beleid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 4

Aydin Salahadin Abdulla en anderen tegen Bondsrepubliek Duitsland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 63

Generieke interim measure per mail

Noot: H. Battjes

02-11-2010 Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 11

wat heet vrije wil?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 4

S.A. tegen Zweden: eerwraak en binnenlandse bescherming

Noot: H. Battjes

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 57

toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag vormt een actuele bedreiging ex artikel 27 lid 2 Richtlijn 2004/38/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 71

de samenwerkingsplicht en documenten

Toont alle 10 resultaten