Internationaal privaatrecht: rechtsmacht inzake een nevenvordering tot boedelscheiding


Hof ‘s-Gravenhage 28 augustus 1986, ECLI:NL:GHSGR:1986:AC9489, nr. 1986-08-28/NJ_62970, NJ1988, 11 (mrs. Kok, Neleman, Hamaker).

Uitspraak van het Hof Den Haag over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. In eerste aanleg heeft de vrouw die een re conventionele vordering heeft ingesteld ter zake van de scheiding en deling van de gemeenschap geen bezwaren geuit tegen rechtsmacht van de Nederlandse rechter waar deze in beginsel geen rechtsmacht bezit. Door in hoger beroep de rechtsmacht aan te vechten wordt er in strijd gehandeld met de goede procesorde. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt ook het leerstuk van ‘distributie is attributie’ behandeld. Ook komt de forumkeuze aan de orde en de beperkingen daarbij.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.M. de Boer

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AA19880562

Gerechtshof 's-Gravenhage 28-08-1986 (ECLI:NL:GHSGR:1986:AC9489) zaaknummer: 1986-08-28/NJ_62970

forumkeuze goede procesorde preliminaire verweren rechtsmacht verschijning schept competentie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie