Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen


Een van de centrale thema’s binnen het concernrecht vormt de instructiebevoegdheid van de moedervennootschap ten opzichte van de dochtervennootschap. Is zo’n instructie geoorloofd en zo ja, wat zijn de voorwaarden en waar liggen de grenzen? In dit artikel wordt geprobeerd een antwoord op deze vragen te geven. Vervolgens wordt ingegaan op een tweetal terreinen waarop de instructiebevoegdheid een rol speelt, te weten de concernfinanciering en de misbruikwetgeving. Aansluitend wordt de behoefte aan een wettelijk vastgelegd instructierecht besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.C. van Geel

Verschijning: mei 1990

Archiefcode: AA19900267

concernrecht dochtervennootschap financiering instructiebevoegdheid misbruik moedervennootschap toezicht verhouding

Burgerlijk recht

Verdieping Studentartikel