Hovuma/Spreeuwenberg: commanditaire vennootschap met een beherend vennoot heeft afgescheiden vermogen


Hoge Raad 14 maart 2003, nr. C01/153HR, ECLI:NL:HR:2003:AF4593, NJ 2003, 327 m.nt. Maeijer, JOR 2003, 80 m.nt. J.M. Blanco Fernandez (Hovuma Magazijnstellingen BV/Spreeuwenberg Beheer BV)

In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op het feit dat de Hoge Raad ‘om is’ wat betreft het bestaan van een afscheiden vermogen bij een commanditaire vennoot met een beherend vennoot.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030645

Hoge Raad 14-03-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF4593) zaaknummer: C01/153HR

afgescheiden vermogen commanditaire vennootschap verhaalsmogelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie