afgescheiden vermogen

Toont alle 6 resultaten

De Curaçaose Protected Cell Company

H. Koster

Post thumbnail In deze bijdrage gaat de auteur in op de Protected Cell Company naar het recht van Curaçao. Dit is een rechtspersoon die over meerdere afgescheiden vermogens kan beschikken opdat schulden die verband houden met een van de afgescheiden vermogens niet kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de Protected Cell Company of op een van de andere afgescheiden vermogens.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
maart 2019
AA20190172

Hovuma/Spreeuwenberg: commanditaire vennootschap met een beherend vennoot heeft afgescheiden vermogen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 14 maart 2003, nr. C01/153HR, ECLI:NL:HR:2003:AF4593, NJ 2003, 327 m.nt. Maeijer, JOR 2003, 80 m.nt. J.M. Blanco Fernandez (Hovuma Magazijnstellingen BV/Spreeuwenberg Beheer BV) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op het feit dat de Hoge Raad 'om is' wat betreft het bestaan van een afscheiden vermogen bij een commanditaire vennoot met een beherend vennoot.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030645

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018 (Digitaal boek)

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

september 1999

Katern 72: Faillissementsrecht

S.H. van Dijk

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen

S. Steneker

De hoofdregel van ons verhaalsrecht is dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar kan verhalen. Dit artikel behandelt de uitzonderingen op deze hoofdregel.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2005
AA20050757

Toont alle 6 resultaten