Hongarije t. Slowakije


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 16 oktober 2012, zaak C-364/10, ECLI:NL:XX:2012:BY1503 (Hongarije/Slowakije)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: juni 2013

Archiefcode: AA20130491

Hof van Justitie Europese Unie 16-10-2012 (ECLI:NL:XX:2012:BY1503) zaaknummer: C-364/10

21 VWEU Hongarije HvJEU 16 oktober 2012 ontzegging toegang president Richtlijn 2004/38 Slowakije unierecht volkenrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtVolkenrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie