Hoe rechters uit de tunnel (proberen te) blijven


Tunnelvisie kan leiden tot een rechterlijke dwaling. Bij de actoren binnen opsporing en vervolging is veel onderzoek gedaan naar tunnelen. De zittende magistratuur lijkt daarbij buiten schot te zijn gebleven. De onderhavige studie is een eerste poging daar structureel naar te kijken. Rechters blijken verschillende opvattingen te hebben over hun taak als actieve rechter, zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van alternatieve scenario’s.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Horselenberg, E.F.L. Maegherman

Verschijning: mei 2021

Archiefcode: AA20210455

alternatieve scenario’s falsificatie Openbaar Ministerie opsporing rechters tunnelvisie vervolging

Metajuridica Rechtspleging

Verdieping Verdiepend artikel