Hoe democratisch kan het recht eigenlijk zijn?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de theorie van de machtenscheiding. De redacteuren komen tot de conclusie, naar verwijzing naar de rechtsfilosofen Dworkin en Hart dat rechtsvorming niet meer enkel aan de democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordiging toekomt, maar ook aan de rechter die in verschillende zaken beslist waarin de wet onduidelijk is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. de Boer, J. Klijnsma

Verschijning: juni 2008

Archiefcode: AA20080407

democratie machtenscheiding rechtsvinding trias politica

Metajuridica RechtsfilosofieStaats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel