Het prijskaartje aan de Eerste Kamer


Redactioneel artikel waarbij aan de hand van de invoering van de wet over het SOFI-nummer en de wet over de opvang van asielzoekers op Schiphol (wijziging Vreemdelingenwet) de verhoudingen tussen regering en parlement blootleggen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Dolman, B. Emmerig

Verschijning: maart 1989

Archiefcode: AA19890174

controle parlementair stelsel wetsvoorstel zorgvuldige besluitvorming

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel