parlementair stelsel

Toont alle 7 resultaten

De constitutionele monarchie

D.J. Elzinga

Post thumbnail

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het recht' gaat Elzinga in op de ontwikkeling van de constitutionele monarchie en behandelt daarbij ook de verschillen en de voor- en nadelen tussen een representatieve koning en een koning met werkelijke macht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2009
AA20090415

De last van het compromis

C. Smit

Post thumbnail Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar hoe ons parlementair stelsel zou kunnen functioneren zonder regeerakkoorden. Tegelijkertijd kunnen politieke partijen aan de totstandkoming van een akkoord in de weg staan als zij onder druk van hun achterban geen compromissen willen sluiten. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het staatsrecht en in het bijzonder het lastverbod compromisvorming faciliteert.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2020
AA20200243

Het Nederlandse parlementaire stelsel (Digitaal boek)

D.J. Elzinga, H.G. Warmelink

Post thumbnail Dit cahier reikt een kader aan van waaruit de werking van het Nederlandse parlementaire stelsel kan worden verklaard.

9789069161327 - 15-08-1993

Het prijskaartje aan de Eerste Kamer

M.M. Dolman, B. Emmerig

Redactioneel artikel waarbij aan de hand van de invoering van de wet over het SOFI-nummer en de wet over de opvang van asielzoekers op Schiphol (wijziging Vreemdelingenwet) de verhoudingen tussen regering en parlement blootleggen.

Opinie | Redactioneel
maart 1989
AA19890174

juni 1997

Katern 63: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Oorlog en democratie

Over de fundamentele verschuiving van de aard van parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht

A. Kristic

In dit artikel, als onderdeel van het bijzonder nummer 'Oorlog en recht', staat de inzet van de Nederlandse krijgsmacht centraal voor vredesmissies. Daarbij wordt ingegaan op de bevoegdheid van het Nederlandse parlement om daar over te beslissen. De auteur schetst daarbij de bevoegdheden die uit de Grondwet voortvloeien en vergelijkt in hoeverre deze in de politieke werkelijkheid tot hun recht komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2009
AA20090467

Rechtsvraag (269)

vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

In deze rechtsvraag komt het uitschrijven van eerdere verkiezingen aan de orde aan de hand van rechtsvergelijking tussen Nederland, Dutisland en Frankrijk,

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980126

Toont alle 7 resultaten