Het nieuwe verzekeringsrecht, deel I


Op 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude uit 1838 stammende wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis.
De nieuwe wettelijke regeling van titel 7.17 BW bevat geen uitputtende regeling van de verzekeringsovereenkomst.
In dit artikel worden enkele belangrijke zaken van het nieuwe verzekeringsrecht belicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Frenk, F.R. Salomons

Verschijning: mei 2006

Archiefcode: AA20060380

mededelingsplicht opzegging premie verzekeringsovereenkomst

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving