verzekeringsovereenkomst

Toont alle 7 resultaten

‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Een verzekering tot het vergoeden van verkeersboetes is om meerdere reden juridisch niet aanvaardbaar. Onder andere de openbare orde.

Opinie | Redactioneel
mei 2006
AA20060325

Europees verzekeringrecht: goed voor de verzekeringnemer?

H. Bronsveld-Taute

De Commissie van de EEG acht het wenselijk dat in de toekomst buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verzekeringen kunnen aanbieden in bijvoorbeeld Nederland, waarop hun eigen nationale recht van toepassing is. Dit is namelijk in het belang van het vrije verkeer van verzekeringsdiensten. De Commissie wil de weg hiertoe vrij maken door harmonisering van het verzekeringsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan en de aard van de ontwerprichtlijn ter harmonisering van het verzekeringsrecht en de wenselijkheid van harmonisering. Na een kort overzicht van de inhoud van de ontwerprichtlijn, wordt onderzocht in hoeverre de huidige ontwerprichtlijn een goede bescherming aan de verzekeringnemer biedt. Dit onderzoek vindt plaats op de volgende terreinen: de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering, risicowijziging tijdens de looptijd van de verzekering, de reddingsplicht en de meerjarige contracten en stilzwijgende verlenging.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890391

Het nieuwe verzekeringsrecht, deel I

N. Frenk, F.R. Salomons

Op 1 januari 2006 is de nieuwe wettelijke regeling van de verzekeringsovereenkomst (titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) in werking getreden. Deze vervangt de oude uit 1838 stammende wettelijke regeling in het Wetboek van Koophandel. De nieuwe regeling kent een lange voorgeschiedenis. De nieuwe wettelijke regeling van titel 7.17 BW bevat geen uitputtende regeling van de verzekeringsovereenkomst. In dit artikel worden enkele belangrijke zaken van het nieuwe verzekeringsrecht belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2006
AA20060380

Hoe transparant is het transparantievereiste?

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 20 april 2023, C-263/22, ECLI:EU:C:2023:311 (Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida/LP)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240442

maart 1991

Katern 38: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

Naschrift op ‘I love Verkeersboetes’

T. Kodrzycki, A. Ringnalda

Na het schrijven van het redactioneel commentaar in het meinummer (2006) van Ars Aequi zijn er op het gebied van het verzekeringen tegen verkeersboetes een aantal wijzigingen geweest die in dit artikel uiteen worden gezet.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2006
AA20060501

Verzwijging van erfelijkheidsgegevens bij het angaan van verzekeringsovereenkomsten

M. Hillen

De ontwikkeling van de genetische wetenschap heeft tot menige juridische kwestie geleid. Ook in het verzekeringsrecht. Meningsverschil bestaat hier onder andere over de vraag of erfelijkheidsgegevens vallen onder de mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Na een inventarisatie van de voors en tegens zal in dit artikel het bereikte compromis op de weegschaal gelegd worden.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910967

Toont alle 7 resultaten