Het Ministerie van de Economische Zaken: gasbeleid en EEG-mededingingsrecht


Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG) 12 december 1991, zaak T 39/90, ECLI:EU:T:1991:71 (NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen)

In dit arrest is aan de orde in hoeverre de gegevens uit een contract en gedragsregels tussen de Nederlandse Gasunie en een andere gasleverancier verstrekt moeten worden en hoe een directoraat van de EC met deze gegevens moet omgaan. In de noot wordt daar verder op ingegaan. Ook wordt in de noot aandacht besteed aan de werkzaamheden door het Gerecht van Eerste Aanleg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: mei 1992

Archiefcode: AA19920276

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 12-12-1991 ( ECLI:EU:T:1991:71) zaaknummer: T 39/90

concurrentie fossiele brandstoffen gerecht van eerste aanleg mededinging

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie