Het mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip in het hoger onderwijs


Zijn de huidige hoer onderwijsinstellingen aan te merken als ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht? Blijft de positie van de hoger onderwijsinstellingen in dat opzicht in de toekomst onveranderd? Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen nieuwe wijze van financiering van het hoger onderwijs? Op deze en andere vragen geeft dit artikel een antwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ph.M. Wiggers

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050666

financiering hoger onderwijs hoger onderwijs mededingingsrecht

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Verdieping Studentartikel