hoger onderwijs

Toont alle 10 resultaten

Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs

H.J.M van Berkel

Studenten hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een examinator. In eerste instantie kan dat bij het college van beroep voor de examens en in tweede instantie bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. Deze beroepscolleges behandelen duizenden zaken per jaar. In de grote meerderheid van de gevallen verliezen studenten hun beroepszaak.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2021
AA20210500

De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het bijzonder hoger onderwijs

B.P. Vermeulen

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een in het februarinummer van Ars Aequi gepubliceerd artikel over de betekenins van de Awb voor het hoger onderwijs.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2001
AA20010236

De verschrikkelijke sneeuwman

G. Buist, C. Tiel

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op de in 1988 voorgestelde regeling die een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoert waarbij een vouchersysteem geldt. Hierdoor moet er meer flexibiliteit en vrijheid komen en moet er een betere onderlinge erkenning komen. De redacteuren bespreken dit wetsvoorstel.

Opinie | Redactioneel
juni 1988
AA19880358

Het mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip in het hoger onderwijs

Ph.M. Wiggers

Zijn de huidige hoer onderwijsinstellingen aan te merken als ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht? Blijft de positie van de hoger onderwijsinstellingen in dat opzicht in de toekomst onveranderd? Wat zijn de gevolgen van de voorgenomen nieuwe wijze van financiering van het hoger onderwijs? Op deze en andere vragen geeft dit artikel een antwoord.

Verdieping | Studentartikel
september 2005
AA20050666

Kwaliteitsbeoordeling in het hoger onderwijs

Over het nut en de noodzaak van visitatiecommissies

Ph. Eijlander

Dit artikel behandelt, zoals de titel als zegt, het nut en de noodzaak van visitatiecommissies en hun rapporten.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2005
AA20050765

Naschrift bij voorgaande reactie

H.J.M van Berkel

In mei 2021 publiceerde Ars Aequi een artikel van Henk van Berkel, over ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’. Martijn Berk was na lezing van het artikel enigszins ontgoocheld en voelde zich geroepen deze reactie in te sturen. Met naschrift van Henk van Berkel.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2021
AA20210843

Nederlands Hoger onderwijs en de Europese Unie

R.H. van Ooik, A.A.M. Schrauwen

Dit stuk geeft een overzicht van de invloed van het recht van de Europese Unie op het Nederlandse hoger onderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2004
AA20040369

Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

P.J.J. Zoontjens

Post thumbnail De vorig jaar ingevoerde prestatiebekostiging van hogescholen en universiteiten wordt als een belangrijke stap gezien om ons stelsel klaar te maken voor de 21e eeuw. Zij vloeit voort uit de voorstellen van de commissie Veerman. Maar de prestatiebekostiging is ongrondwettig, nu elementaire regels van rechtszekerheid en van gelijkheid voor de instellingen niet in acht worden genomen.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2014
AA20140066

Reactie op ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’ van Henk van Berkel

M.G.A. Berk

In mei 2021 publiceerde Ars Aequi een artikel van Henk van Berkel, over ‘Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs’. Martijn Berk was na lezing van het artikel enigszins ontgoocheld en voelde zich geroepen deze reactie in te sturen. Met naschrift van Henk van Berkel.

Opinie | Reactie/nawoord
september 2021
AA20210841

Tentamenfraude

S.J. Plemp

Post thumbnail Bij tentamenfraude kan een hogeschool of universiteit ingrijpende sancties opleggen, zoals het uitsluiten van een student van tentamens voor de duur van maximaal een jaar of zelfs het definitief beëindigen van zijn inschrijving. Maar wat is fraude en zijn er nog meer sancties mogelijk? Doorstaan de tentamenfrauderegelingen een toets aan het lex-certa-beginsel en het legaliteitsbeginsel?

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2019
AA20190516

Toont alle 10 resultaten